เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทย

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทย

TECHNOLOGY

จัดจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรสำหรับสัตว์น้ำ เช่น เครื่องเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ เครื่องนับจำนวนสัตว์น้ำ เครื่องคัดร่อนไซซ์ปลา นำเข้าจากประเทศ ฝรั่งเศส

ปั๊มเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ
Fish Pump (Pescamotion 6 Plus)
ปั๊มเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ
Fish Pump (Pescamotion 2.5)
เครื่องคัดร่อนไซซ์ปลา
      Fish Grader       (Helios 10)
เครื่องนับจำนวนสัตว์น้ำ
fish counter (Pescasight 100)
เครื่องนับจำนวนสัตว์น้ำ
fish counter
เครื่องนับจำนวนสัตว์น้ำ
fish counter

PUMPS

For transferring fish, or coupled to a Helios sorter.
Efficient and robust, for fish from 1 g to 4.5 kg.

ปั๊มเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ

สำหรับเครื่อนย้ายปลา หรือกุ้ง ตั้งแต่ 0.2 กรัม ถึง 4.5 กก.

CLICK ME

COUNTERS

Speed ​​and precision with this new range of high-performance counters from 0.2 g. up to 150g.

เครื่องนับจำนวนสัตว์น้ำ

ความเร็วและความแม่นยำด้วยเครื่องนับประสิทธิภาพสูง นับได้ตั้งแต่ไซซ์ 0.2 กรัม ถึง 150 กรัม

CLICK ME

SORTERS

Fast, robust and efficient automatic sorter.
Throughput up to 6 t/h.
Permissible size from 1 g. up to 50 g.

เครื่องคัดไซซ์ปลา

เครื่องคัดแยกอัตโนมัติที่รวดเร็ว แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
ปริมาณงานสูงสุด 6 ตัน/ชม.
ขนาดที่อนุญาตตั้งแต่ 1 กรัม ถึง 50 กรัม

CLICK ME

เครื่องเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำนขนาด 6 นิ้ว

Fish Pump (Pescamotion 6 Plus) 

เครื่องเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำนขนาด 6 นิ้ว

Fish Pump (Pescamotion 6 Plus) 

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100)

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100)

ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้เครื่อง

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100) ลูกค้าที่ จังหวัด นครปฐม

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100)

ลูกค้าที่ จังหวัด นครปฐม

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100) ลูกค้าที่ จังหวัด สุพรรณบุรี

เครื่องเคลื่อนย้าย และนับสัตว์สัตว์น้ำอัตโนมัติ 

Fish Pump (Pescamotion 2.5) & Fish Counter (Pescasight 100)

ลูกค้าที่ จังหวัด สุพรรณบุรี