BIOTA สารเสริมชีวนะ จุลินทรีย์บาซิลัส

ผลิตโดยทีมวิจัยในห้องแลปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เจ้าเดียวในประเทศไทย และมาตรฐาน GMP ได้รับการทดสอบแล้วว่า จุลินทรีย์บาซิลัสใน BIOTA มีประสิทธิภาพช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี 

BIOTA จุลินทรีย์บาซิลัสสูตรเข้มข้น สำหรับปรับสภาพน้ำ

ไบโอต้าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารและเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำและดิน เป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ลดภาวการณ์เกิดแก๊สไข่เน่า ไบโอต้า สารมารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ ไบโอต้า ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ใช้สื่อธรรมชาติไม่เจือปนสีสังเคราะห์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำในบ่อ ใช้ปรับคุณภาพน้ำ ลดของเสียก้นบ่อสามารถใช้ ไบโอต้า หว่านลงในบ่อปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อ 4 ไร่ สัปดาห์ละครั้ง เพื่อปรับสภาพน้ำให้เข้าสู่สภาวะสมดุลลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

BIOTA ถูกผลิตรในห้องแลปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อย่าง มาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP  

Reviews

BIOTA Pro จุลินทรีย์บาซิลัสสูตรเข้มข้น สำหรับผสมอาหารสัตว์น้ำ

ไบโอต้า โปร เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารและเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์ ลดอาการปลาท้องอืด สร้างภูมิคุ้มกันโรค

BIOTA ถูกผลิตรในห้องแลปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อย่าง มาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP  

Reviews

BIOTA Pro S จุลินทรีย์สำหรับคนรักปลาสวยงาม

จุลินทรีย์ที่คัดเลือกสายพันธุ์พิเศษ ผลิตรในห้องแลปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อย่าง มาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP   มาในรูปแบบ 2in1 ใช้ได้ทั้งปรับสภาพน้ำและผสมอาหารเพื่อเสริมสุขภาพสัตว์น้ำ เป็นจุลินทรีย์ Organic 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสัตว์น้ำที่คุณรัก 

Review

Certificate

All Products