BIOTA PET จุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง

BIOTA PET

จุลินทรีย์สูตรเข้มข้น คัดเลือกสายพันธุ์พิเศษ ผลิตโดยทีมวิจัยในห้องแลปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP ได้รับการทดสอบแล้วว่าจุลินทรีย์ BIOTA PET ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง กำจัดกลิ่นฉี่ กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง กลิ่นแอมโมเนีย ย่อยสลายมูลสัตว์ ใช้ผสมน้ำทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง และเช็ดทำความสะอาดตัวสัตว์ กำจัดกลิ่นเหม็น ป้องกันเชื้อโรค

วิธีใช้งาน
BIOTA PET 5 กรัม/ทรายแมว หรือวัสดุที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง 1 กิโลกรัม
ใช้ผสมน้ำ 5 กรัม/น้ำ 1 ลิตร เช็ดทำความสะอาดตัวสัตว์เลี้ยงกำจัดกลิ่นเหม็น
ป้องกันเชื้อโรค

คำแนะนำ
1. หลังจากใช้งาน ควรปิดปากซองให้สนิท
2. เก็บไว้ที่อากาศถ่ายเท ไม่โดนแสงแดด และความชื้น
3. ควรใช้ภายใน 12 เดือนนับจากวันผลิต