BIOTA Life จุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือน

Biota Life

จุลินทรีย์คัดเลือกสายพันธุ์พิเศษ ผลิตโดยทีมวิจัยในห้องแลปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP ได้รับการทดสอบแล้วว่าจุลินทรีย์ใน BIOTA Life มีประสิทธิภาพช่วย ป้องกันและแก้ไขปัญหา กลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ลกปัญหาส้วมตัน ท่อน้ำตัน ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย และย่อยกากของเสีย

วิธีใช้งาน
Biota Life 5 กรัม ผสมกับน้ำ 1 ลิตร เทราดบริเวณที่ต้องการแก้ปัญหา

คำแนะนำ
1. หลังจากใช้งาน ควรปิดปากซองให้สนิท
2. เก็บไว้ที่อากาศถ่ายเท ไม่โดนแสงแดด และความชื้น
3. ควรใช้ภายใน 12 เดือนนับจากวันผลิต